Ετικέτα: ΚΕΑ

Ακρίβεια. Ποιοι συνταξιούχοι είναι δικαιούχοι ενίσχυσης 200 ευρώ – e-ΕΦΚΑ. Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών ανεξαρτήτως οφειλών και πλήρωσης προϋποθέσεων

Δικαιούχοι είναι (όπως τον Δεκέμβριο 2021) συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 7.200 ευρώ (600 ...