Ετικέτα: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ

Η Στάση του “Νίκα”

Με αυτή την ονομασία έμεινε στην ιστορία η λαϊκή εξέγερση που συνέβη στο Βυζάντιο την εποχή του Ιουστινιανού και πνίγηκε ...

Τελευταία νέα