Ετικέτα: ΧΑΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Περί δημοσίων συμβάσεων

Tου Χάρη Θ. Παρασκευόπουλου* Η δημόσια σύμβαση συνάπτεται μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μίας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών ...